GAME ĐỔ MÁU


HD:

Trò chơi Đổ máu - Chơi game Đổ máu

Đổ máu
Dùng súng lục, kích chuột bắn chính xác tiêu diệt những người màu xanh

Chú ý: Không bắn những người màu vàng.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->