GAME GIẢI CỨU CON TIN


HD:

Trò chơi Giải cứu con tin - Chơi game Giải cứu con tin

Giải cứu con tin
Bọn khủng bố đã bắt cóc con tin trên một chiếc khinh khí cầu, bạn hãy cùng tham gia công việc giải cứu con tin bằng cách đỡ con tin khi rơi xuống và bắn hạ những chiếc phi cơ của kẻ địch đang lượn trên bầu trời nhằm vào bạn mà thả đạn.
Cách chơi: Di chuyển chuột điều khiển xe chạy và đỡ con tin, Click và giữ chuột tạo sức mạnh bắn hạ phi cơ của kẻ địch.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->