GAME CHÍ PHÈO THỜI NAY


HD:

Trò chơi Chí Phèo thời nay - Chơi game Chí Phèo thời nay

Chí Phèo thời nay
Chắc bạn sẽ không thể tưởng tượng được có ngày bạn lại trở nên như nhân vật chính trong game - Chí Phèo. Như các bạn đã biết, Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao, sống tại làng Vũ Đại hay rạch mặt ăn vạ; còn Chí Phèo trong game sống tại một thành phố rác, chuyên đi gây gổ với người khác.
Điều khiển:
 Tấn công
 Di chuyển sang các hướng

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->