GAME BỘ TAM SIÊU ĐẲNG


HD:

Trò chơi Bộ tam siêu đẳng - Chơi game Bộ tam siêu đẳng

Bộ tam siêu đẳng
Aang, Katara và Toph bị giam trong Ngục Lửa và bị canh giữ bởi nhiều lính gác. Hãy cùng họ tổ chức cuộc vượt ngục khó khăn này. Mỗi người có một sức mạnh, kỹ năng riêng. Bạn phải dùng người cho hợp lý.
Hướng dẫn:
- Di chuyển:
- Nhảy 
- Trưởng 
- Chuyển đổi 
( Chưa hoàn thành game mà muốn lưu điểm chọn: Menu/Thoát/Lưu điểm )

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->