GAME ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI 2


HD:

Trò chơi Đại chiến Thế giới 2 - Chơi game Đại chiến Thế giới 2

Đại chiến Thế giới 2
Đại chiến thế giới lần thứ 2 là cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc bắt đầu từ năm 1937 và chấm dứt vào năm 1945 giữa các lực lượng Đồng Minh và Phát xít... Trò chơi này sẽ tái hiện lại một phần nhỏ của Đại chiến đó.
Điều khiển:
 Bắn
 Ném lựu đạn
Chạy về kho để nạp đạn cho súng là lấy lựu đạn

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->