Giáo viên chỉ còn phải làm 4 loại sổ sách

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn số 68/BGDĐT-GDTrH chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, theo đó quy định giáo viên chỉ phải làm 4 loại sổ sách như sau:

Ms. Thu Thủy
Ms. Thu Thủy
Ban Thư Ký Luật
- Giáo án (có thể kết hợp soạn nhiều môn trong một cuốn);
- Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp;
- Sổ điểm cá nhân (không yêu cầu đối với giáo viên Tiểu học);
- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Công văn cũng yêu cầu các trường không được sử dụng các loại sổ sách nằm ngoài Điều lệ hoặc Quy chế do Bộ ban hành; tăng cường việc ứng dụng CNTT vào quản lý nhà trường.

Các nội dung này được áp dụng từ ngày 07/01/2014.

Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/6098/giao-vien-chi-con-phai-lam-4-loai-so-sach#

 Ảnh Minh Họa 

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->