GAME NHIỆM VỤ


HD:

Trò chơi Nhiệm vụ - Chơi game Nhiệm vụ

Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của bạn là phải đánh sâu và tiêu diệt sào huyệt của kẻ thù. Trong khi tấn công, bạn có thể thu thập được vũ khí, sức khỏe và lần chơi trong những hộp được đóng kín. Tại các cửa có chìa khóa, bạn phải tìm chìa khóa có màu tương ứng để mở được chúng. Chú ý thu thập nhiều tiền để có thể mua được vũ khí và sức khỏe trong những bài sau.
Sử dụng:
Chuột trái: Bắn
Di chuyển chuột: Điều chỉnh hướng bắn
:  Tạm dừng
 (hoặc ): Nhảy lên
 (hoặc ): Di chuyển trái/phải
 (hoặc ): Ngồi xuống
 (hoặc ) 2 lần: Xuống 1 tầng
 2 lần: Nhảy cao hơn.
: Vào cửa
 (hoặc ): Chọn súng/đạn
 (hoặc ): Tăng máu

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->