GAME NERO CHƠI GHI-TA


HD:More Sharing Services

Trò chơi Nero chơi ghi-ta - Chơi game Nero chơi ghi-ta

Nero chơi ghi-ta
Trên đường trở về nhà sau buổi học đàn ghi-ta, thình lình tôi nhìn thấy một loại chất nhờn xanh đang tấn công dữ dội văn phòng tin tức của tờ Daily Tuba. Và cũng thật bất ngờ, tôi nghĩ âm thanh của đàn ghi-ta có thể làm tan biến chất nhờn xanh đó. Bạn hãy giúp tôi chơi ghi-ta & di chuyển thật nhanh bởi chúng ta không có nhiều thời gian.
Điều khiển:
 Di chuyển trong văn phòng,
 Chơi ghi-ta tấn công chất nhờn xanh.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->