GAME KHẨU THẦN CÔNG


HD:

Trò chơi Khẩu thần công - Chơi game Khẩu thần công

Khẩu thần công
Có 2 kẻ đang âm mưu tấn công vào khoảng trời bình yên, bạn sẽ sử dụng khẩu thần công để chiến đấu với họ.
Điều khiển:
 Điều khiển góc độ bắn trái/phải.
 Tấn công.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->