GAME ĐỊA NGỤC


HD"

Trò chơi Địa ngục - Chơi game Địa ngục

Địa ngục
Các âm binh vừa đi ăn Tết Trung nguyên (rằm tháng 7). Một số được đầu thai làm người, còn lại vẫn là vong hồn quỷ sứ…? Nhiệm vụ của của bạn là tiêu diệt các vong hồn còn vất vưởng này… (Khuyến cáo: Các bạn dưới 18 tuổi không nên chơi trò này)
Cách chơi: Hãy nhằm vào đầu vong hồn kích chuột bắn. Sau mỗi bài chơi, bạn sẽ tới thăm SHOP ÂM PHỦ để mua bán, trao đổi linh hồn lấy súng đạn. Hy vọng sau 13 bài chơi bạn tiêu diệt hết chúng, kẻo rằm tháng 7 năm sau chúng sẽ tới thăm bạn đó…!!!

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->