GAME CUỘC CHIẾN GÀ TÂY


HD:

Trò chơi Cuộc chiến Gà tây - Chơi game Cuộc chiến Gà tây

Cuộc chiến Gà tây
Bọn gà tây đã xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta..!
Hãy tiêu diệt hết chúng, GameVui sẽ ghi công bạn.
Điều khiển:
 di chuyển,   tấn công,   mở cửa.,  để chém gươm.
Tìm kiếm vũ khí và chìa khóa để qua cửa.
Ấn 1 2 3 4 5 để sử dụng vũ khí mới,  6 để thưởng mạng.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->