GAME CHIẾN ĐẤU TRÊN HOANG MẠC


HD:

Trò chơi Chiến đấu trên hoang mạc - Chơi game Chiến đấu trên hoang mạc

Chiến đấu trên hoang mạc
Điều khiển:
Click chuột để bắn, giữ phím  hạ tấm chắn. Dùng chuột kích vào các số 1, 2, 3, 4 trên màn hình trò chơi để thay đổi loại súng. Khi hết đạn hãy nhả phím  để nạp đạn. Hãy thu lượm thêm súng đạn và cứu thương cho mình.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->