GAME BẢO KIẾM KATANA


HD:

Trò chơi Bảo kiếm Katana - Chơi game Bảo kiếm Katana

Bảo kiếm Katana
Bảo kiếm katana đã là biểu tượng đẳng cấp của hiệp sĩ Nhật, chỉ những Samurai mới được phép mang chúng. Mang danh hiệu là một Samurai đẳng cấp, hãy sử dụng bảo kiếm kết hợp với tài trí của mình để bảo vệ cái chính nghĩa.
Điều khiển:
  Tấn công
 Chạy sang trái, phải
 Đứng thế
 Sử dụng đòn tấn công liên hoàn
 Nhảy lên.

Đăng nhận xét

Tin liên quan

-->